Každodenní údržba a způsoby údržby vstřikovacích forem

Každodenní údržba a způsoby údržby vstřikovacích forem

 

模具维护

1. V první řadě by měl vstřikovací podnik vybavit každou formu kartou životopisu, aby bylo možné podrobně zaznamenávat a počítat její použití, péči (mazání, čištění, prevence koroze) a poškození.Na základě toho lze zjistit, které části a součásti byly poškozeny, stupeň opotřebení a stupeň opotřebení.Poskytněte informace o hledání a řešení problémů, stejně jako o parametrech procesu formování formy a materiálech použitých ve výrobku, abyste zkrátili dobu zkušebního provozu formy a zlepšili efektivitu výroby.

2. Zpracovatelský podnik by měl testovat různé vlastnosti formy za normálního provozu vstřikovacího stroje a formy a měřit velikost konečného lisovaného plastového dílu.Prostřednictvím těchto informací lze určit stávající stav formy a nalézt dutinu a jádro.Podle informací poskytnutých plastovými díly lze posoudit stav poškození formy a opatření údržby.

 

3.Zaměřte se na sledování a testování několika důležitých částí formy: funkcí vyhazovacích a vodicích částí je zajistit pohyb při otevírání a zavírání formy a vyhazování plastových dílů.Pokud se některý díl zasekne v důsledku poškození, povede to k zastavení výroby, proto by měl být náprstek formy a vodicí sloupek vždy mazán (mělo by se zvolit nejvhodnější mazivo) a pravidelně kontrolovat, zda nejsou objímka a vodicí sloupek deformované a povrch poškozen.Jakmile jsou nalezeny, měly by být včas vyměněny;po dokončení výrobního cyklu by forma měla být Profesionální antikorozní olej by měl být aplikován na pracovní plochu, pohybové a vodicí části a zvláštní pozornost by měla být věnována ochraně elastické pevnosti ložiskových částí pomocí ozubených kol, stojanových forem a pružinové formy, aby bylo zajištěno, že budou vždy v nejlepším provozním stavu;s výrobou V průběhu času se na chladicím kanálu snadno usazují vodní kámen, rez, bahno a řasy, což zmenšuje průřez chladicího kanálu a zužuje chladicí kanál, což výrazně snižuje rychlost výměny tepla mezi chladicí kapalinou a formou a zvyšuje výrobní náklady podniku.Pozornost je třeba věnovat čištění formy horkého kanálu;u formy s horkým vtokem je údržba topného a řídicího systému užitečná, aby se zabránilo výskytu výrobních poruch, takže je obzvláště důležitá.Proto by se po každém výrobním cyklu měly ohřívače pásu, tyčové ohřívače, topné sondy a termočlánky na formě změřit ohmmetrem.Pokud jsou poškozeny, měly by být včas vyměněny a zkontrolovány pomocí životopisu formy.Porovnávat a vést záznamy, aby bylo možné včas odhalit problémy a přijmout protiopatření.

 

4. Dbejte na povrchovou údržbu formy, která má přímý vliv na kvalitu povrchu výrobku a důraz je kladen na prevenci rzi.Proto je obzvláště důležité zvolit vhodný, kvalitní a profesionální olej proti korozi.Poté, co forma dokončí výrobní úkol, měly by být přijaty různé metody k pečlivému odstranění zbytkového vstřikování podle různých metod vstřikování.Měděné tyče, měděné dráty a profesionální čisticí prostředky na formy lze použít k odstranění zbytků vstřikování a jiných usazenin ve formě a poté je vysušit na vzduchu.Je zakázáno čistit tvrdé předměty, jako jsou železné dráty a ocelové tyče, aby nedošlo k poškrábání povrchu.Pokud se vyskytují rezavé skvrny způsobené korozivním vstřikováním, použijte brusku k broušení a leštění a nastříkejte profesionální antikorozní olej a poté formu uložte na suché, chladné a bezprašné místo.


Čas odeslání: srpen-06-2022